Lokale busser

Foreningsoplysninger

CVR-nummer: 40026703

Foreningens navn: Lokallisten Brøndby

Adresse: Højstens Allé 1, 2605 Brøndby

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved -

Kim Limkilde-Welcher

Kontakt

Stifter af Lokal Listen Brøndby

Kim Limkilde-Welcher


Telefon 5333 1199

Email: kontakt@lokallistenbroendby.dk

LOKALLISTEN

BRØNDBY

Dit lokale politiske parti


Uafhængig af politiske strømninger, partier, holdninger og meninger 

Brøndbybussen


Lokallisten Brøndby vil forbinde vores tre bydele, så det både kommer erhvervslivet, og borgerne til gode - på en og samme tid.


Vi bor i en dejlig by, men vores by er opdelt i tre enheder hvorfor vi desværre ofte kun færdes i vores egen mikroby, da det kan være svært og tidskrævende at komme rundt i Brøndby hvis man ikke har en bil, eller er i stand til at bevæge sig rundt på cykel.


I særdeleshed ældre, svagt gående, handikappede, samt mindre børn har i dag svært ved at komme fra den ene bydel til den anden, og det er ikke gavnligt for hverken den enkelte borger, eller erhvervslivet, som på mange måder mister kunder til de store handelscentre som omgiver Brøndby. Alle de gode kulturelle tilbud der ligeledes tilhører vores by, er der ligeledes mange borgere som ikke benytter, da transporten til og fra hjemmet i dag er for besværlig.


Vi har i dag to stationer, og en kommende letbane i vores by, men vi har ikke en buslinje der forbinder disse store transportmuligheder, ligesom vi har tre gode og forskellige handelscentre med forskellige butikker, men ingen direkte forbindelseslinjer.


Lokallisten Brøndby vil arbejde for at der bliver etableret en kommunal busrute, der skal modtage passagerer fra både større, men også mindre veje i Brøndby, så det bliver langt nemmere at transporterer sig rundt til alle de tilbud og seværdigheder vi har i vores by, ligesom busruten skal knytte mennesker tættere sammen på trods at afstande.


Jf. vores partiprogram ønsker vi at genskabe nogle af de fordele, der er ved at lade kommunen stå for kommunale opgaver, og vi vil derfor arbejde for at sådanne bybusser skal være kommunalt ejet, eller leaset til kommunen, og ansatte personaler i forhold til disse busser skal naturligvis også være kommunale ansatte.


Busserne skal til en vis grad være selvfinansierede i forhold til driften, hvorfor en mindre egenbetaling skal betales når man benytter busserne - men eftersom ruterne ikke skal give overskud til en privat ejer, selskab, eller kapitalinvestor, forventer vi at billetpriserne kan blive betydeligt billigere, end hvad en alm to zoners billet koster hos de etablerede busselskaber.