Om

Foreningsoplysninger

CVR-nummer: 40026703

Foreningens navn: Lokallisten Brøndby

Adresse: Højstens Allé 1, 2605 Brøndby

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved -

Kim Limkilde-Welcher

Kontakt

Stifter af Lokal Listen Brøndby

Kim Limkilde-Welcher


Telefon 5333 1199

Email: kontakt@lokallistenbroendby.dk

LOKALLISTEN

BRØNDBY

Dit lokale politiske parti


Uafhængig af politiske strømninger, partier, holdninger og meninger 

Lokallisten Brøndby er en ny lokalpolitisk forening der fik navn og hjemsted den 16 november 2018.


Stifteren af lokallisten Brøndby er Kim Limkilde-Welcher. Og foreningens cvr nummer er 4002 6703


Der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der i det næste års tid vil udarbejde den konkrete politik ud fra det politiske principprogram, som du finder andet sted på vores webside.


I arbejdet med at formulere de konkrete politiske mål, vil vi tage kontakt til forskellige foreninger, grupper, og enkeltpersoner, som sidder inde med konkret viden og erfaringer, inden for mange af de forskellige områder som vi vil føre politik inden for.


Skulle du/I sidde inde med erfaringer, viden, eller oplysninger, som I mener vi kan bruge i forbindelse med vores politiske arbejde, hører vi meget gerne fra jer på mail. kontakt@lokallistenbroendby.dk


I forhold til den kommende bestyrelses sammensætning, er hensigten for nuværende, at det ikke bliver en hierarkisk opdeling med formand, næstformand mv. (Vedtægterne er under udarbejdelse.) Bestyrelsens sammensætning bliver med titler som bestyrelsesmedlemmer, med forskellige opgaver, som bliver defineret på et senere tidspunkt. Opgaver og udvalg bliver fordelt ved konstitueringen af bestyrelsen.

 

|Hensigten ved denne fordeling, er at undgå interne magtkampe i forhold til magt og indflydelse, både ved valg til bestyrelsen, samt internt i det fortløbende bestyrelsesarbejde. Alle bestyrelsesmedlemmer er ligestillede, og bestyrelsens opgaver er lige vigtige i forhold til det udførende arbejde|


Navn og hjemsted for foreningen, hjemhører for nuværende hos stifteren, ligesom denne, eller dennes udpeget afløsere, til enhver tid kan opløse foreningen.


For at være opstillingsberettigede til bestyrelsen, skal kandidaten have været medlem af Lokallisten Brøndby, i de sidste 12 på hinanden følgende måneder, inden afholdelse af generalforsamlingen. (Der vil dog være undtagelser i bestemmelsen i forhold til den første ordinære generalforsamling, hvilket vil fremgå af indkaldelsen)


Kun medlemmerne af bestyrelsen, eller personer som af bestyrelsen enstemmigt er godkendt, kan opstille som kandidater ved kommunalvalg.

Ved valg til kommunalbestyrelsen, har medlemmet pligt til at deltage i minimum 6 bestyrelsesmøder årligt, uagtet om vedkomne i forvejen er valgt som bestyrelsesmedlem, eller er menigt medlem.


| Hensigten med denne regel, er at sikre at, bestyrelsen, medlemmerne, og KB medlemmet, hele tiden er orienteret om hvad der sker i henholdsvis foreningen, og kommunalbestyrelsen, samt at sikre at det til enhver tid er foreningens partiprogram, samt principprogram der bliver benyttede, som udgangspunkt ved forhandlingerne i KB |


Ved valg til KB har bestyrelsesmedlemmet pligt til at fortsætte sine alm. bestyrelsesopgaver indtil vedkomne ved generalforsamling kan træde ud, når valgperioden er overstået. Medlemmet har dog fortsat pligt til at deltage ved BM jf. ovenstående, så længe medlemmet er valgt til KB for Lokallisten Brøndby.


For at undgå afhopper, underskriver potentielle kandidater inden opstilling - under på at de frivilligt forlader posten som KB medlem, og overlader posten til dennes suppleant, hvis de i KB modarbejder Lokallisten Brøndbys politiske værdisæt, eller ønsker at skifte parti.


Lokallisten Brøndbys fornemmeste opgaver i de kommende år, bliver at undersøge, og hente relevant viden, indenfor de områder som vi ønsker at arbejde med i en videre politisk dagsorden for Brøndby kommune.Vores målsætning er ikke i første omgang at blive repræsenteret ved KV/21 men at opbygge en stærk organisation, med medlemmer som ønsker at gøre en forskel og, at skabe en stærk og dynamisk bevægelse, der kan forstå og forandre vores by i en retning, hvor nøgleordene er næstekærlighed, fælesskab og sammenhold.


Er du nysgerrig, er du interesserede i at lave noget analytisk, journalistisk, og opsøgende frivilligt arbejde i de kommende år, så lad os få en kop kaffe og en snak omkring dine tanker og ideer, da vi har brug for netop dig.

 

Har du lyst til bare at vide mere, så skriv til Kim på kontakt@lokallistenbroendy.dk


Husk at selvom du politisk er medlem af et andet parti, kan du godt være medlem af Lokallisten Brøndby, da vi ikke er opstillet til folketinget.


Du kan indtil januar 2021 blive medlem for 0,- kroner, herefter vil partistøtten blive på små kr. 100,- årligt.