Borgerløn

Foreningsoplysninger

CVR-nummer: 40026703

Foreningens navn: Lokallisten Brøndby

Adresse: Højstens Allé 1, 2605 Brøndby

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved -

Kim Limkilde-Welcher

Kontakt

Stifter af Lokal Listen Brøndby

Kim Limkilde-Welcher


Telefon 5333 1199

Email: kontakt@lokallistenbroendby.dk

LOKALLISTEN

BRØNDBY

Dit lokale politiske parti


Uafhængig af politiske strømninger, partier, holdninger og meninger 

Borgerløn med modkrav


Vi ønsker at lave en forsøgsordning med borgerløn med modkrav, som gælder for alle der er uden for arbejdsmarked, uanset samlevende eller ægteskabelige forhold, eller egen formue. På samme måde som vi kender det fra retten til at modtage dagpenge.


Situationen i Danmark i dag er meget anderledes, end forholdene var, da man i sin tid indførte kontanthjælpen, tidligere med navnet bistandshjælpen i 1977.

I årene inden Bistandshjælpen udformning, havde man en række forskellige love om offentlig forsorg, til mennesker i yderste fattigdom.


Dengang havde den almindelige lønmodtager hverken ejerlejlighed, eller hus. Alle boede til leje, og det var kun muligt at få en lejlighed hvis man var gift eller havde børn.


Arbejdsmarked ændrede sig hele tiden, hen imod en mere ligelig fordeling mellem kønnene. Men i årene inden Bistandsloven blev indført, var arbejdsstyrken langt mere økonomisk sikrede end den er i dag.


For offentlige ansatte var en stor del af medarbejderstaben Tjenestemands sikrede, og for alle andre der var medlem af en fagforening og a-kasse, var man sikrede med dagpenge eftersom den var ubegrænset, helt op til 1993, hvor dagpengeloven for første gang blev ændret.


På arbejdsmarked var mere en 60% mænd, og under 40% kvinder


Personskatten var højrer, og gennemsnitslevealderen var lavere.


Arbejdstiden var på mere end 40 timer i ugen, men arbejdsstyrken og arbejdsbyrden var til gengæld betydelig lavere, eftersom mere end halvdelen af kvinder i den arbejdsdygtige alder, var hjemmegående, og der overhovedet ikke var den stressfaktor på arbejdspladserne, som vi kender det i dag.


Vores udlandsgæld, var betydelig højere end i dag, til gengæld var vores eksport ligeledes mindre.


Derfor er der et kraftigt behov for en ny løsning til mennesker uden beskæftigelse, end den vi kender i dag.


Det kan godt være at lønmodtagere, får en langt højere løn, og har en betydelig lavere skat, end før 1977, men hvis man mister sit arbejde på grund af fyring, eller sygdom er man langt dårligere stillet end man var inden 1993


Lidt tankevækkende er det at det var Venstremanden Sigurd Berg, der som daværende indenrigsminister stod i spidsen for den lov, der i 1907 introducerede dagpengesystemet i Danmark.


Det var Socialdemokratiet der i 1993 og i flere af de efterfølgende år, stod for forringelsen af dagpengene, og derved vores sociale sikkerhedsnet, som tidligere generationer havde arbejdet så hårdt for at bygge op.


Vores sikkerhedsnet er ved at være væk, og for mange eksistere det næsten ikke mere.


Det er vi nødt til at gøre noget ved!


Helt lokalt!


.....indtil vi kan skabe evidens for at borgerløn virker,


Brøndby skal være foregangskommunen, i forhold til at vise resten af landet, hvordan man bl.a. sikrer den ledige økonomisk - skaber vækst - og hvordan man øger velfærden helt lokalt for alle byens borgere.


Vil du være med til at vise Brøndby kommune vejen frem, så bliv gratis medlem af Lokalforeningen Brøndby, og hjælp os med at definerer den nye vej, med de evner, kvalifikationer, tid og muligheder du nu engang har.


Husk på at ved KV17 var der over 10.000 stemmeberettigede Brøndby borgere der ikke stemte, ud af lidt over 27.000 stemmeberettigede.


Der kan være mange grunde til at du ikke benyttede dig af din demokratiske ret, men statistikkerne viser helt generelt, at det er dem med de færreste økonomiske ressourcer, der fravælger sin ret til at stemme.


Hvis du tilhører denne gruppe af vælgere, så husk på - at dine egne livsbetingelser kan blive betydeligt bedre, hvis du tør give udtryk for din mening, og bliver en smule mere politisk engagerede, i hvert fald i de få dage hvor de demokratisk valg bliver afholdt i Danmark.